Novinky

Přidána dražba 163 EX 1097/23 - 35 do sekce Dražby nemovitých věcí

14. 5. 2024 | Dražba 163 EX 1097/23 - 35 se bude konat elektronicky dne 12.6.2024 v 10:00 hod.

Přidána dražba 163 EX 1190/17 - 252 do sekce Dražby nemovitých věcí

21. 4. 2024 | Dražba 163 EX 1190/17 - 252 se bude konat elektronicky dne 19. 6. 2024 v 10:00 hod.

Uzavření úřadu dne 11.04.2024 od 15:00

11. 4. 2024 | Dne 11.04.2024 bude exekutorský úřad od 15:00 z technických důvodů uzavřen.

Více novinek

Dražby nemovitých věcí

Registrace na prohlídku nemovité věci

Milíře - rodinný dům, orná půda, zahrada, trvalý travní porost - podíl 26/384

  • Spisová značka: 163 EX 1190/17 - 252
  • Datum konání dražby: 19. 6. 2024 10:00:00
  • Popis:
Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: zapsané v katastru nemovitostí pro okres Tachov, obec Milíře a katastrální území Milíře u Tachova na listu vlastnictví č. 74 jako vlastnictví povinného v rozsahu 26/384, a to: - p.č. St. 158 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Milíře, č.p. 129, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. St. 158 - p.č. 498 - orná půda - p.č. 501 - trvalý travní porost - p.č. 502/2 - zahrada včetně všech součástí a příslušenství. Pozemek má celkovou plochu 13711 m2 - st.p.č. 158, p.č. 502/2 s rodinným domem čp. 129 s plochou 893 m2 a pozemek p.č. 498 a p.č. 501 - orná půda a trvalý travní porost, s plochou 12 818 m2. Na pozemku s rodinným domem stojí rodinný dům (ZP 151 m2 ), dřevěná stodola (35,15 m2), dřevěná kolna (ZP 12 m2 ), zděný sklípek (9,4 m2 ), dřevěný přístrešek na posezení (ZP 2,2 m2 ), venkovní úpravy - terasa na kamenné rovnanině, zbytek septiku z chléva, septik pro RD a okrasné stromy a keře. Rodinný dům je samostatně stojící, zděný, jednopodlažní se šikmou střechou, s částečným podkrovím, částečně podsklepený. Dům je napojený na veřejnou elektrickou síť (napětí220 V/380 V), obecní vodovod, kanalizace je svedena do septiku, plyn v obci není rozveden. V 1.NP je zádveří (přistavěná zděná veranda), chodba, záchod, dva pokoje, kuchyň (jednoduchá kuchyňská linka, elektrický sporák, uhelný sporák), koupelna přístupná z kuchyně (sprchový kout,umyvadlo), vchod do sklepa, dřevěné schody na půdu a do podkroví. Ve sklepě je jedna místnost se zděnými schody. V podkroví je jeden pokoj. Základové konstrukce a podezdívka jsou kamenné bez izolace proti vodě a vlhkosti, stěny jsou zděné částečně z kamene a částečně z cihel, stropy jsou dřevěné trámové s podhledem, v jednom pokoji s viditelnými trámy, střecha je z dřevěného vázaného krovu a krytiny z cementovláknitých šablon položených na původní dřevěný šindel, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná dvojitá, dveře dřevěné, podlahy jsou z keramické dlažby, drevěné prkenné, PVC, omítky uvnitř jsou tradiční dvouvrstvé štukové, vně dvouvrstvé hrubé, uvnitř jsou obklady keramické standardní, v kuchyni je kuchyňská linka a elektrický sporák. Voda je ohřívána elektrickým bojlerem, instalace plynu zde není, dům v současnosti vytápěn není, je možno ho vytápět lokálními topidly na tuhá paliva, někde kamna chybí, elektroinstalace je třífázová, bleskosvod zde není. Podlahová plocha je 140,77 m2, kuchyň 16,72 m2, pokoj 19,80 m2, pokoj 29,22 m2, předsín 5,65 m2, chodba se schodištěm 11,90 m2, veranda 8,33 m2, koupelna 3,59 m2, WC 1,33 m2, sklad 19,24 m2, pokoj v podkroví 24,99 m2. Stáří domu je odhadnuto na 130 let, modernizován byl v 70. letech (koupelna, záchod, podlahové krytiny, dveřní křídla a v 90. letech (kuchyňská linka). V současnosti je dům velmi fyzicky i morálně zastaralý, některé konstrukce jsou v havarijním stavu (krytina, část krovu). Zemědělské pozemky p.č. 498 a 501 jsou zemědělsky užívané, zatravněné, udržované (sekané). Část těchto parcel je platným územním plánem obce určena k zastavění rodinným domem. Část zemědělského pozemku určeného k zastavění činí 7476 m2, zbylá část zemědělské půdy je pak 5342 m2.

Dražební vyhláška (0,20 MB)

Znalecký posudek (1,41 MB)

Milíře - rodinný dům, orná půda, zahrada, trvalý travní porost - podíl 26/384 Milíře - rodinný dům, orná půda, zahrada, trvalý travní porost - podíl 26/384 Milíře - rodinný dům, orná půda, zahrada, trvalý travní porost - podíl 26/384

Komerční objekt - kanceláře a kavárna, Otrokovice

  • Spisová značka: 163 EX 1097/23 - 35
  • Datum konání dražby: 12. 6. 2024 10:00:00
  • Popis:
Jedná se o objekt občanské vybavenosti č.p. 286, který je součástí pozemku parc. č. St. 313 s příslušenstvím a pozemkem ve funkčním celku p.č. 2774/4 v k.ú. a obci Otrokovice. Nemovitá věc se nachází poblíž centra města na ulici Dr. E. Beneše v dobré docházkové vzdálenosti od občanské vybavenosti. V bezprostřední blízkosti objektu je prodejna Kaufland s velkým parkovištěm, vlakové i autobusové nádraží. Poslední užití objektu kavárna v 1. N.P. a kancelářské prostory v 2.N.P., nyní je objekt nevyužívaný. - stavby – č.p. 286 jedná se o nárožní částečně podsklepenou dvoupodlažní stavbu, zastřešenou valbovou střechou krytou taškami, základy jsou betonové s dostatečnou izolací proti zemní vlhkosti, obvodové stěny jsou vyzděny a povrchově upraveny, fasáda zateplená, opatřená tenkovrstvou probarvenou omítkou. Stropy převážně rovné s omítaným podhledem. Podlahy v komerčních prostorech keramická dlažba, v kancelářských prostorech zátěžové koberce nebo vinyl, v příslušenství z keramických dlažeb a ve sklepě cementový potěr. Klempířské prvky z titanzinkového plechu. Okna plastová s izolačním sklem. Dveře dřevěné nebo laminované do obložkových nebo ocelových zárubní. Elektroinstalace je světelná, třífázová s pojistkami a jističi. Odpadní vody ze soc. zařízení a kuchyně jsou svedeny do obecní kanalizace, voda je odebírána z obecního vodovodu. Vytápění je ústřední s kotlem na plyn, teplá voda je připravována v zásobníkových ohřívačích. Prostory jsou klimatizovány. - dvorní přístavba - jednopodlažní zděná stavba zastřešená sedlovou střechou, která tvoří příslušenství ke stavbě hlavní. Stavba byla rekonstruována a modernizována společně s hlavním budovou, v současnosti není využívána. - porosty – nejsou - příslušenství - plot ze strojového pletiva na ocelových sloupcích, plot zděný, ocelová vrata s dřevěnou výplní, ocelová vrátka s železnou výplní

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Znalecký posudek (5,73 MB)

Komerční objekt - kanceláře a kavárna, Otrokovice Komerční objekt - kanceláře a kavárna, Otrokovice Komerční objekt - kanceláře a kavárna, Otrokovice Komerční objekt - kanceláře a kavárna, Otrokovice Komerční objekt - kanceláře a kavárna, Otrokovice Komerční objekt - kanceláře a kavárna, Otrokovice Komerční objekt - kanceláře a kavárna, Otrokovice Komerční objekt - kanceláře a kavárna, Otrokovice Komerční objekt - kanceláře a kavárna, Otrokovice Komerční objekt - kanceláře a kavárna, Otrokovice

první 1 poslední
Celkem: 2 položek