Dražby nemovitých věcí

Registrace na prohlídku nemovité věci

Rodinný dům, Velký Karlov, podíl 1/2; ODROČENO NA NEURČITO

  • Spisová značka: 163EX 1076/22-85
  • Datum konání dražby: 24. 1. 2024 10:00:00
  • Místo konání dražby: Online na Exdrazby.cz
  • Popis:
Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: -parc.č. 63/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558m2 ,součástí je stavba č.p. 55 rod.dům. -parc.č. 63/2 ostatní plocha o výměře 32 m2 Rodinný dům se nachází na pozemku p.č. 63/1, plocha je obdélníkového tvaru. V levém zadním rohu pozemku je pozemek p.č. 63/2, ostatní plocha, jiná plocha. Pozemek p.č. 63/1 a 63/2 tvoří jeden funkční celek, pozemky se nachází ve velmi mírně svažitém terénu v jižním směru se spádem 2 %. Rodinný dům není v záplavovém území, je orientován na jih – sever, vstup do rodinného domu je ze severní strany do 1.NP. Na pozemku se nachází rodinný dům, vedlejší stavby a venkovní úpravy. Před rodinným domem se nachází nekompletní inženýrské sítě, rodinný dům je napojen na obecní vodovod, kanalizaci a elektrické sítě, v obci není plynovod. V obci není provedena cenová mapa stavebních pozemků a pozemky se nenachází v záplavovém území. Rodinný dům je obdélníkového tvaru, je řadový koncový, částečně podsklepený (1.PP), přízemní (1.NP) se sedlovou střechou, jedná se o objekt zděný. Jedná se o rodinný dům s přístavbou zádveří a terasy na severní straně a předzahrádky na jižní straně, u rodinného domu provedena rekonstrukce a modernizace. Rodinný dům je velikosti 3 + kk o celkové užitné ploše 90 m2 s příslušenstvím. Rodinný dům má základy betonové pásové s izolací proti zemní vlhkosti, nosné stěny zděné z cihel plných tl. 45 cm, stropní konstrukce dřevěné trámové s rovným podhledem, střecha sedlová, krov dřevěný trámový, krytina betonové tašky, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, úprava vnitřních povrchů omítky štukové, úprava vnějších povrchů zateplení polystyréne tl. 8 cm se silikátovým nátěrem, sokl chybí, schodiště do 1.PP betonové, do půdního prostoru dřevěné, dveře vstupní plastové, dveře vnitřní dřevěné dýhované do kovových zárubní, okna plastová zdvojená, podlahy obytných místností plovoucí laminová, podlahy ostatních místností keramická dlažba a plovoucí laminová, vytápění ústřední teplovodní krbovými kamny na tuhé palivo s výměníkem a podokenními otopnými tělesy, elektroinstalace světelná a motorová na jističe, bleskosvod chybí, rozvod vody studené a teplé, zdroj teplé vody elektrický brojler, rozvod plynu chybí, rozvod kanalizace z kuchyně, koupelny a WC, vnitřní hygienické zařízení vana plastová a umyvadla, WC standardní splachovací, vybavení kuchyně sporák s elektrickou varnou deskou a troubou napojenou na propan-butan, ostatní vybavení satelit není připojen, televize napojena na televizní anténu s rozvodem pod omítkou, internet, odsávač par, malé ventilátory. Rodinný dům má v 1.PP sklad o výměře 9,90 m2 (UP je 4,95 m2), celková podlahová plocha 1.PP je 9,90 m2 a užitná plocha je 4,95 m2. V 1.NP je obývací pokoj s kuchyňským koutem 32,55 m2, ložnice 12,72 m2, pokoj 8,01 m2, pracovna 5,76 m2, koupelna 3,32 m2, WC 1,27 m2, chodba 9,48 m2, zádveří 5,76 m2 a terasa 19,8 m2 (UP je 4,95 m2), celková podlahová plocha 1.NP je 99,72 m2 a užitná plocha 1.NP je 84,87 m2. Celková podlahová plocha RD je 109,62 m2, zaokrouhleno 110 m2 a užitná plocha RD je 89,82 m2, zaokrouhleno 90 m2.

Dražební vyhláška (0,22 MB)

Usnesení o odročení dražebního jednání (0,17 MB)

Rodinný dům s pozemky v obci Přední Výtoň, okres Český Krumlov; ODROČENO NA NEURČITO

  • Spisová značka: 163ED 4/23-6
  • Datum konání dražby: 10. 1. 2024 10:00:00
  • Místo konání dražby: Online na Exdrazby.cz
  • Popis:
Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek p.č. st. 20/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Přední Výtoň číslo popisné 12, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 20/1), p.č. 229/1, ostatní plocha, p.č. 230/1, ostatní plocha, p.č. 230/2, ostatní plocha, p.č. 232/1, trvalý travní porost, p.č. 1436, ostatní plocha, p.č. 1437, ostatní plocha, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Český Krumlov, na listu vlastnictví č. 30 pro katastrální území a obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov. Jedná se o rodinný dům s pozemky. Dům je přízemní, částečně podsklepený, ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Přední Výtoň, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Přední Výtoň č.p. 12, 382 73 Přední Výtoň. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1288 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1287/1 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Přední Výtoň, č. p. 30, 38273 Přední Výtoň. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Jedná se o ocenění nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 230/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 232/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Přední Výtoň, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov, které jsou situovány v centrální části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1288 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1287/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Přední Výtoň, č. p. 30, 38273 Přední Výtoň. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Příslušenství dražených nemovitých věcí tvoří: Stavby – rodinný dům - Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka, přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Vedlejší stavby - Na levou přední část rodinného domu navazuje dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou taškou betonovou. Vlevo za rodinným domem se nachází ocelová garáž s pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Vpravo za rodinným domem se nachází dřevěná pultová střecha krytá vlnitým eternitem. Zařízení objektu – nezjištěno Jiné příslušenství: asfaltová plocha, studna, žumpa, přístupový chodník z betonové dlažby, přípojky IS

Dražební vyhláška (0,22 MB)

Usnesení o odročení dražebního jednání (0,20 MB)

Rodinný dům s pozemky v obci Přední Výtoň, okres Český Krumlov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům s pozemky v obci Přední Výtoň, okres Český Krumlov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům s pozemky v obci Přední Výtoň, okres Český Krumlov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům s pozemky v obci Přední Výtoň, okres Český Krumlov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům s pozemky v obci Přední Výtoň, okres Český Krumlov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům s pozemky v obci Přední Výtoň, okres Český Krumlov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům s pozemky v obci Přední Výtoň, okres Český Krumlov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům s pozemky v obci Přední Výtoň, okres Český Krumlov; ODROČENO NA NEURČITO

první 1 poslední
Celkem: 2 položek