Novinky

Dražba 163EX 1189/15-302 odročena na neurčito

10. 10. 2023 | Dražba 163EX 1189/15-302 se odročuje na neurčito.

Uzavření exekutorského úřadu

20. 9. 2023 | Exekutorský úřad bude dne 29.9.2023 z technických důvodů pro veřejnost uzavřen.

Přidána dražba osobního automobilu BMW X5, č.j. 163 DD 1/23 - 16

7. 9. 2023 | Dražba osobního automobilu BMW X5, č.j. 163 DD 1/23 - 16, se uskuteční dne 11.10.2023 v 13:00 hod. na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Více novinek

Dražby nemovitých věcí

Registrace na prohlídku nemovité věci

1/7 rodinného domu Klokočov, okres Opava

 • Spisová značka: 163 EX 908/11 - 339
 • Datum konání dražby: 29. 11. 2023 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Popis:
Oceňovaný rodinný dům s pozemky je situován na jižním konci Klokočova, ve vzdálenosti cca 20 m východně od silnice III/4429. Rodinný dům č.p. 4 je samostatně stojící rodinný dům, zděný, zastřešený pultovou střechou, se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím, které je realizované pod částí půdorysu stavby, obdélníkového půdorysu o zastavěné ploše cca 185 m2. Rodinný dům obsahuje dvě samostatné bytové jednotky, které byly zkolaudovány v roce 1985. Rodinný dům je napojený na distribuční síť elektrické energie elektrickou přípojkou, na vodovod vodovodní přípojkou, splaškové vody jsou odvedeny do septiku s přepadem, stavba je napojena sjezdem na silnici III/4429 na pozemku p.č. 2472/1 v k.ú. Klokočov u Vítkova. Stavba je ve výrazně špatném stavebně technickém stavu, kdy je viditelné výrazné zatékání do RD v SV části. Vlivem zatékání degraduje i obvodové zdivo. Je zjevné i zanedbání udržovacích prací stavby. Okolí stavby není udržováno. Střešní konstrukce stavby je částečně propadlá, bytová jednotka v 2. NP je neobyvatelná, do jednotky zatéká (tato informace byla znalci sdělena uživatelkou RD). Pozemek p.č. St. 124/1 v k.ú. Klokočov u Vítkova – východní mírná svažitost, pozemek nepravidelného tvaru. Západní část pozemku tvoří nezpevněný sjezd na silnici III/4429 a příjezd k RD. Pozemek tvoří bezprostřední okolí RD. Pozemek je částečně zatravněn, částečně oplocen – dřevěné laťkové oplocení je součástí pozemku (ostatní oplocení – betonové panely, pletivo je součástí okolních pozemků). Pozemek p.č. 2762 v k.ú. Klokočov u Vítkova – východní mírná svažitost, pozemek je zarostlý trávami a dřevinami. Pozemek není udržován. Pozemek je nepravidelného tvaru zužující se v západní části. Napojení na sítě veřejné technické a dopravní infrastruktury: - pozemky vč. RD jsou napojeny stávajícím nezpevněným sjezdem na silnici III/4429 - pozemky vč. RD jsou napojeny na sítě veřejné technické infrastruktury – na distribuční soustavu elektrické energie (ČEZ Distribuce, a.s.), na vodovod (SmVaK Ostrava, a.s.) Budova č.p. 4 Vítkov-Klokočov má dva samostatné byty, dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží.

Dražební vyhláška (0,20 MB)

Rodinný dům Javorník, okres Jeseník; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 163 EX 1189/15 - 302
 • Datum konání dražby: 11. 10. 2023 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Popis:
Oceňované nemovitosti jsou situovány do centrální části současně zastavěného území města Javorník, když jsou umístěny do řadové zástavby na adrese 17. listopadu 453, 790 70 Javorník, jež se nachází v blízkosti centrálního náměstí. Dle platného územního plánu města jde o stávající smíšenou lokalitu. Pozemek je rovný, osluněný. V místě se nachází řady IS – veřejný vodovodní a kanalizační řád, plynovod a rozvody NN. Přístup k nemovitostem je řešen ze zpevněné MK na pozemku p.č. 1023/1 vedené v KN jako ostatní plocha, silnice ve vlastnictví Olomouckého kraje nebo v zadní části z pozemku p.č. 445/8 vedené v KN jako ostatní plocha ve vlastnictví města Javorník. Přístupová komunikace je v uliční části asfaltová, běžných šířkových parametrů s možností parkování u domu, v zadní části štěrková. Vzdálenost k nejbližší autobusové zastávce cca 300 metrů, vlaku 1,00 km, vzdálenost do centra města cca 100 m. Občanská vybavenost města v docházkové vzdálenosti. Rizika: Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí, skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací, přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace. Nemovitá věc se nachází v chráněném území (poloha v OP památky a památkové zóny). Parcela č. 451 zastavěna stavbou RD č.p. 453, pozemek je rovný, osluněný, přístupný přímo ze pevněné MK. V místě kompletní IS: voda, kanalizace, plyna NN. Příslušenství nemovitých věcí tvoří běžné venkovní úpravy. K RD č.p. 453: Jde o původní měšťanský dům z 18. století, podsklepený, vnitřní řadový, zděný, patrový, menší zázemí ve formě pozemku. V budově se nachází nebytové prostory a byty. Dům je založen na základech z kameniva prolévaného betonem. Svislé nosné konstrukce zděné, tl. 450+ mm, vnitřní příčky zděné. Stropy smíšené Krov dřevěný vázaný, střecha sklonitá sedlová, krytina taška. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaných plechů. Vnitřní úpravy povrchů vápenné omítky. Vnější úpravy povrchů vápenné a břizolitové omítky. Vnitřní keramické obklady sociálních zařízení. Dveře dřevěné, náplňové plné či prosklené, okna dřevěná a plastová. Schodiště dřevěné. Podlahy obytných místností dlažby, parkety, PVC a koberce. Ostatní místnosti dlažby a beton. Vytápění ústřední teplovodní plynový kotel pro byt ve II. a III. NP, I. NP el. přímotopy. Elektroinstalace světelná a motorová s pojistkovými automaty. Bleskosvod. Rozvod studené a teplé vody, ohřev TUV byt kombinovaný plynový kotel, I. NP el. bojler. Odkanalizování všech vpustí do kanalizace. Rozvod zemního plynu. Vybavení koupelna se sprchovým koutem, umyvadla, WC splachovací. Kuchyňská linka. Ostatní vybavení. Nemovitost je napojena na veřejný vodovodní a kanalizační řád, plynovod a distribuční rozvod NN. Rodinný dům má dvě podlaží a podkroví. I. PP – schodiště se sklepem I. NP – provozní prostory – chodba se schodištěm, chodba, 2x sklad, provozní prostory WC II. NP – byt 4+1 (obydlen) - chodba se schodištěm, WC, koupelna, kuchyně, 2x pokoj; podkroví – chodba, koupelna s WC a 2x pokoj Dům je běžně udržovaný. Celkový stavebně technický stav je běžný, nemovitost spíše ve špatném stavu a jeví znaky poškození. Objekt je z části obydlen, část neobyvatelná.

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Usnesení o odročení dražebního jednání (0,15 MB)

Rodinný dům Javorník, okres Jeseník

 • Spisová značka: 163 EX 1189/15 - 301
 • Datum konání dražby: 4. 10. 2023 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Popis:
Oceňované nemovité věci jsou situovány do historického centra současně zastavěného území města Javorník, když jsou umístěny na adrese nám. Svobody 418, 790 70 Javorník na původní zástavbě měšťanských domů. Dle platného územního plánu města jde o stávající lokalitu zastavěnou vesměs objekty bydlení. V místě se nachází řady IS – veřejný vodovodní a kanalizační řád, plynovod a rozvody NN. Přístup k nemovitostem je řešen ze zpevněné MK na pozemku p.č. 1011/3 vedené v KN jako ostatní plocha, silnice ve vlastnictví Olomouckého kraje. Přístupová komunikace je asfaltová, běžných šířkových parametrů s možností parkování u domu. Vzdálenost k nejbližší autobusové zastávce cca 150 metrů, vlaku 1,10 km, vzdálenost do centra města cca 10 m. Občanská vybavenost města v pěší vzdálenosti. Rizika: Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí, skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací, přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace. Nemovitá věc se nachází v chráněném území (nemovitost je zapsaná jako NKP, poloha v OP památky a památkové zóny). Parcela p.č. 440 zastavěná stavbou RD č.p. 418 - pozemek je rovný, osluněný, přístupný přímo ze pevněné MK. V místě kompletní IS: voda, kanalizace, plyn a NN. Příslušenstvím nemovité věci jsou běžné venkovní úpravy. K RD č.p. 418: Jde o původní měšťanský dům z 18. století, vnitřní řadový, zděný, podsklepený, menší zázemí ve formě pozemku. V budově se nachází nebytové prostory a byty. Dům je založen na základech z kameniva prolévaného betonem s izolací. Svislé nosné konstrukce zděné, tl. 450+ mm, vnitřní příčky zděné. Stropy smíšené s podhledem rovným a klenutým, smíšené. Krov dřevěný vázaný, střecha sklonitá sedlová, krytina plechová. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaných a měděných plechů. Vnitřní úpravy povrchů vápenné omítky, malby. Vnější úpravy povrchů vápenné omítky. Vnitřní keramické obklady sociálních zařízení. Dveře dřevěné, náplňové plné či prosklené, okna dřevěná. Schodiště dřevěné. Podlahy obytných místností dlažby, dřevěné, PVC a koberce. Ostatní místnosti dlažby a beton. Vytápění řešeno pro každý byt či nebytový prostor samostatně (I.NP – klimatizace), byt ve II.NP obyvatelný ústřední teplovodní plynovým kotlem, ostatní neobyvatelné byty bez vytápění. Elektroinstalace světelná a motorová s pojistkovými automaty. Bleskosvod. Rozvod studené a teplé vody, ohřev TUV řešen pro každý byt a nebytový prostor samostatně (I.NP el. bojler, byt obyvatelný ve II.NP kombinovaný plynový kotel). Odkanalizování všech vpustí do kanalizace. Rozvod zemního plynu. Vybavení sociálních zařízení – koupelny s vanami, WC splachovací. Kuchyňská linka. Ostatní vybavení RD. Nemovitost je napojena na veřejný vodovodní a kanalizační řád, plynovod a distribuční rozvod NN. Rodinný dům má tři nadzemní podlaží. I. PP – 2x chodba a 4x sklep I. NP – prodejna – chodba, prodejna, kancelář, sklad, zádveří a šatna; společné – chodba se schodištěm II. NP – společné – schodiště, komora; byt 1+1 - chodba, koupelna s WC, pokoj a kuchyně; byt 1+1 neobyvatelný – chodba, komora, WC, pokoj, kuchyně a koupelna s WC III. NP – společné – schodiště, komora; byt 1+1 neobyvatelný – chodba, koupelna s WC, pokoj a kuchyně; byt 2+1 neobyvatelný – chodba, komora, WC, 2x pokoj, kuchyně a koupelna s WC Dům je běžně udržovaný. Celkový stavebně technický stav je běžný, nemovitost nevykazuje žádné zjevně viditelné vady či poruchy. Objekt je z části obydlen, část neobyvatelná.

Dražební vyhláška (0,20 MB)

1/2 pozemku Kozlovice, okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 163 EX 505/19-225
 • Datum konání dražby: 6. 9. 2023 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Popis:
Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: zapsané v katastru nemovitostí pro okres Frýdek-Místek, obec Kozlovice a katastrální území Kozlovice na listu vlastnictví č. 1537, na níž povinný disponuje spoluvlastnickým podílem ve výši 1/2, a to: parcela 3262/8 trvalý travní porost včetně všech součástí a příslušenství. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek, jak jsou tyto popsány ve znaleckém posudku znalce Ing. Jiřího Laciny ze dne 04.04.2023, pod č.j. 5519-18/2023, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou, viz výrok I. A), II. A), III. A), IV. A) a VI. A) usnesení o určení ceny nemovitých věcí a jejího příslušenství a o určení výše znalečného č.j. 163 EX 505/19–219 ze dne 02.05.2023. Nemovitá věc se nachází po levé straně příjezdové komunikace k RD č.p. 309. Platným územním plánem je pozemek zařazen do zóny SO-smíšené obytné. Pozemek je v mírně svažitém terénu s možností napojení na inženýrské sítě. Příslušenství nemovité věci není známo.

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

první 1 poslední
Celkem: 4 položek